İLAN

LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

VERGİ KAYITLARINI KONTROLE DAVET

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83'ncü maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 02 Eylül 2022 Cuma  -09 Eylül 2022 Cuma  günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında Oda Genel Sekreterliği’nde incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için vergi dairesinden alınmış olan vergi mükellefiyetini gösterir resmi evrak ile başvurunun yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin Oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

İlanen tebligat olunur.

Önemle duyurulur.

 

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Tweetle