Bakanlığımızın 20/08/2019 tarihli ve 46253549 sayılı yazısına istinaden;05/06/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in uygulanmasında karşılaşılan sorunların ve yönetmelikteki değişiklik taleplerinin değerlendirilebilmesi ve sektöre yönelik Bakanlık çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla Odamıza kayıtlı bulunan ticari, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının talep ve önerilerinin Bakanlığımıza iletilmek üzere yazılı olarak 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederiz.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası

Tweetle