Sayın Üyemiz,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kanun kapsamında kayıt olunması zorunlu olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında 15 Eylül 2020 Salı günü saat 14:00'te webinar.tobb.org.tr adresinden webinar gerçekleştirilecektir.

Tweetle