İşletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli üzere toplam 1.000.000
TL'ye kadar destek verilebilen "KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)" hakkında 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14:00'te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.
 
KOSGEB temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde KOBİGEL desteği anlatılacak olup,
seminer sonunda KOBİ'lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır.
 
9 Eylül 2020 Çarşamba – Saat: 14:00 de
Seminere katılım adresi: http://webinar.tobb.org.tr
Tweetle