İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi" programı oluşturulmuştur. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi — İİKS numarası) verilmektedir. Konuya ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ekte gönderilmekte olup, anılan programa ilişkin Yükümlü Kılavuzu https://ggm.ticaret.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak olup, uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı olmayan yabancı firmaların unvan ve ülke bilgilerinin anılan programa girilmesi ve İİKS numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu "Gönderici" alanında "Kimlik No" bölümüne yazılması, sorun yaşanması halinde ise sorunun Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
Üyelerimize duyurulur.
 
İlgili yazı ekte yer almaktadır.
Tweetle