Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "31/12/2019" ibaresi "31/8/2020" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile ikinci el araç alım satım işi ile uğraşanlar için "Yetki Belgesi" alma süresi 31.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI.  

 

Tweetle