İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri,

 

Bulgaristan Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Aylık Haber Bülteni'nin Temmuz-Ağustos ayları sayısını ekte yer almaktadır. 

 

Son yıllarda Bulgaristan, üretim üssü veya lojistik üs olarak AB’ye açılan kapı olarak değerlendirilmekte ve firmaları(mızı)n ilgi odağı olmaktadır. Bu konuda son dönemde firmalarımızdan birçok soru Filibe Ataşeliliğinine yöneltilmektedir.

 

Özelikle Bulgaristan’a yakın ve Bulgaristan’dan göç etmiş vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı illerimizden firmalarımız Bulgaristan’a sıkça ziyaretler gerçekleştirmektedir. Bu yüzden firmalarımızın Bulgaristan’daki ekonomik ve ticari gelişmeleri ve sunduğu fırsatları takip edebilmesi açışından Ataşeliğince ekte yer alan Aylık Haber Bülteni’nin hazırlanmasının ve sizlerle paylaşılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

 

Haber Bülteninde Bulgaristan’ın ekonomik durumu,  yatırım ortamı, Türkiye ile ilişkileri, mevzuat değişiklikleri, diğer ülkelerle ticareti gibi özet bilgi ve veriler ile haberler aylık olarak derlenerek sizlerle paylaşılmaktadır.

 

Bülten için yapacağınız önerileriniz, sizlerin istifadesini artıran bir içeriğe kavuşmasına katkı sağlayacaktır.

 

T.C. Filibe Ticaret Ataşeliği

BG Tel/Faks: 00359 32 275 185

TR Tel: 0 312 204 82 97

Tweetle