7256 Sayılı Kanun Oda Üyelik Aidatı Yapılandırma İşlemleri

Sayın Üyemiz,

 

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu kanunun 4 Maddesinin 6. Fıkrasının (a) bendinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları yer almaktadır.

 

Kanunun ilgili maddesine göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar) başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Yapılandırma Başvurusunda bulunabileceğiz 3 adet yöntem bulunmaktadır

Odaya Dilekçe ile Başvuru

 

Üyelik Sistemi Üzerinden Başvuru

 

E-Devlet Üzerinden Başvuru

 

 

 

* Odaya yapılacak olan başvurularda başvuru dilekçesinin firma yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanması ve aslının Odaya getirilmesi gerekmektedir.

Tweetle