T.C KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAZI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE İŞLEMLERİNİN TSE TARAFINDAN YAPILACAĞI HAKKINDA DUYURU

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği kapsamında başta akaryakıt, LPG dispenserleri, 2000kg üstü kantarlar olmak üzere ölçü aletlerinin muayenelerine 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlanmıştır.

https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5886&fbclid=IwAR2hT4iD-2FTFO9xV8EInK3Xcma8Tki6aoEBH7KTYim3MsfnmVSW5eZykLo

 

ISI SAYACLARININ (5 YILI DOLDURAN) MUAYENE SÜRESİNİN UZATILMASI

Bilindiği üzere,3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin piyasaya arzı ve muayenelerine ilişkin işlemler Sanayi ve Teknoloji tarafından yürütülmektedir.Söz konusu Kanun kapsamında bulunan ısı sayaçlarının piyasaya arzı ile ilgili s-hususlar Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaştırılan 29/06/2016 tarihli ve 26757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) hükümlerine göre yürütülmektedir.

https://msgm.sanayi.gov.tr/?fbclid=IwAR26q9Z5H-at0ZERc89yzrb2FXcxB7l2gbujFbvibL-w37BJIoIt_9Wz10c?lang=tr

 

İlgililere önemle duyurulur.

 

Tweetle