Stok Yönetimi Eğitimi

Malzemelerin (stokların)  etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin karlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Stok Yönetimi Eğitimi ile KOBI lerde, üretim ve hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda stok yönetiminin nasıl yapılacağı, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturualcağı ve stok malzemelerin depo yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilerek hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
 

Yer: Lüleburgaz

 
Eğitim Tarihi: 20 Mart 2023

 
Eğitmen: Can Yükselen
 

Başvuru: Eğitim başvuruları 3 Mart 2023 tarihinde alınmaya başlanacak ve 18 Mart 2023 tarihi akşamına kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan dolana kadar alınacaktır. Eğitim kontenjanı 15 kişi olarak belirlenmiştir.
 

Katılımcı: Eğitimin hedef kitlesi firmalarda Tedarik Zinciri Yönetimi, üretim planlama ve/veya malzeme planlama, AR-GE ve ürün geliştirme alanlarında görev alan mühendis, uzman ve yöneticiler; ve depo, ambar, alan sorumlusu, uzmanı ve yöneticisi olanlar olup, her firmadan bir katılımcı ile sınırlıdır.


Sertifika: Trakya Verimlilik Platformu Eğitim Katılım Belgesi katılımcıların başvuru yaptıkları e-posta adreslerine dijital olarak gönderilecektir.


Önemli Not: Eğitimlerimiz, Trakya Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), İmalat Sanayi’nde faaliyet gösteren KOBİ'lere yöneliktir. (Avrupa Birliği KOBİ tanımına göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 400 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.)
 

Program
 

1.Gün


10:00 – 10:15        Tanışma

·         Açılış konuşması ve tanışma

·         Tanışma ve program hedefinin katılımcılara aktarılması

 

10:15 – 10:45        Stok ve Operasyon Yönetimine Giriş
 

·         Şirket Karlılığı

·         Operasyonel Karlılık

·         Operasyon Yönetiminde Temel Kavramlar

 

10:45 – 11:00                Çay / Kahve Arası

 

11:00 – 12:00       Stok Kavramı
 

·         Stok Nedir?

·         Stok-İsraf İlişkisi

·         Stok Tipleri

 
12:00 – 13:00                Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15        Stok Kontrolü ve Yönetimi

·         Stok Seviyeleri

·         Stok Maliyetleri

·         Stok Seviyesi Hesaplama

·         Ekonomik Parti Büyüklüğü (MOQ)

·         Ekonomik Sipariş Büyüklüğü (EOQ)

·         MOQ – EOQ Hesaplama

 

14:15 – 14:30                Çay / Kahve Arası

 
14:30 – 15:15        Stok Kontrolü ve Yönetimi

·         Stok Devir Hızı - SDH

·         Stok Devir Hızı Hesaplama

·         SDH Stratejisi Oluşturma ve Yönetimi

 

15:15 – 15:30                Çay / Kahve Arası

 

15:30 – 16:30       Stok Analiz Yöntemleri

·         ABC Analizi

·         ABC XYZ Analizi

·         Stok Modelleri

·         Örnek Uygulamalar

·         Soru-Cevap

 

 


Eğitime başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ.
 
 
Tweetle