KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında tebliğ 21.11.2020 tarih ve 313l l sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için başvurular başlamış olup son başvuru tarihi 20.02.2021 ‘ dir.

Başvurular www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Detaylı Bilgi için https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1251/Kirsal-Ekonomik-Altyapi-Yatirimlari-Uygulama-Rehberi

Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-5.htm

İlgili yazı ekte yer almaktadır.

Tweetle