Yer: Çorlu

Eğitim Tarihi: 26/27/28 Ekim 2022

Eğitmen: Levent DEMİRCİ

Ön Kayıt: Eğitim başvuruları 24 Ekim 2022 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan dolana kadar alınacaktır. Eğitim kontenjanı 15 kişi olarak belirlenmiş olup, her firmadan bir katılımcı ile sınırlıdır.

 

 

Sertifika: Eğitime katılan katılımcılara, ön kayıt sırasında girdikleri e-posta adreslerine online sertifikaları gönderilecektir.  

Önemli Not: Eğitimlerimiz, İmalat Sanayi’nde faaliyet gösteren KOBİ'lere yöneliktir. (250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.)

 

İşletmeler için günümüz şartlarında ayakta kalabilmek ve rekabetçi ortamda söz sahibi olabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilmektedir.  

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi müşteri odaklılık, liderlik, süreç yaklaşımı, iyileştirme, karar verme ve ilişkilerin yönetimini esas almaktadır.  Eğitim ile KOBİ’ler de tasarım aşamasından başlayarak, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilirliği hedeflenmektedir.

 

Program

1.Gün

 

10:00 – 10:15                   Tanışma

 

·         Açılış konuşması ve tanışma

·         Eğitim programının katılımcılara aktarılması

 

10:15 – 10:45                 Standart Modelleri

 

·         Kapsam

·         Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar

·         Terimler ve tarifler

 

10:45 – 11:00                Çay / Kahve Arası

 

11:00 – 12:00                Kuruluşun Bağlamı

 

·         Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

·         İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

·         Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

·         Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

 

12:00 – 13:00                Öğle Yemeği ve Ara

 

13:00 – 14:15                Liderlik

 

·         Liderlik ve taahhüt

Ø  Genel

Ø  Müşteri odaklılık

·         Politika

·         Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

 

14:15 – 14:30                Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                Planlama

 

·         Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

·         Kalite hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

·         Değişikliklerin planlanması

 

2.Gün

 

10:00 – 10:45                   Destek

 

·         Kaynaklar

•          Genel

•          Kişiler

•          Altyapı

•          Proseslerin işletimi için ortam

•          İzleme ve ölçme kaynakları

•          Kurumsal bilgi

·         Yetkinlik

·         Farkındalık

·         İletişim

·         Dokümante edilmiş bilgi

 

10:45 – 11:00                Çay / Kahve Arası

 

11:00 – 12:00                 Operasyon

 

·         Operasyonel planlama ve kontrol

·         Ürün ve hizmetler için şartlar

·         Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

·         Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

 

12:00 – 13:00                Öğle Yemeği ve Ara

 

13:00 – 14:15                                 Üretim ve hizmetin sunumu

 

·         Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

·         Tanımlama ve izlenebilirlik

·         Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

·         Muhafaza

·         Teslimat sonrası faaliyetler

·         Değişikliklerin kontrolü

·         Ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunumu

·         Uygun olmayan çıktının kontrolü

 

14:15 – 14:30                Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                Performans Değerlendirme

 

                                             Performans değerlendirme

·         İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

Ø  Genel

Ø  Müşteri memnuniyeti

·                 Analiz ve değerlendirme

·          İç tetkik

·          Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

·         Genel         

·         Ugunsuzluk ve düzeltici faaliyet

·         Sürekli iyileştirme

 

 

 

 

 

3.Gün

 

10:00 – 11:00                   Tetkik

 

·         Tetkik tanımı

·         Tetkik kriterleri

·         Tetkik delili

·         Tetkik bulguları

·         Tetkik ekibi

·         Tetkik planı

·         Tetkike hazırlık

·         Tetkik soru listesi

·         Tetkik kayıtları

 

11:00 – 11:15                Çay / Kahve Arası

 

11:15 – 12:00                Pratik Çalışma

 

12:00 – 13:00                Öğle Yemeği ve Ara

 

13:00 – 14:15                Tetkik

 

·         Tetkik prensipleri

·           Tetkik çeşitleri

·           Tetkikin faydaları

·           Tetkik amacı

·           Tetkik kapsamı

·           Tetkik gerçekleştirme

 

14:15 – 14:30                Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                Pratik Çalışma

 

                                            

Eğitime ön kayıt yapmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Tweetle