Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme (Hoshin Kanri) Eğitimi

Hoshin Kanri,  şirketi bir üst seviyeye çıkaracak strateji ve hedeflerin geliştirilmesini, sonrasında bu stratejilerin ve hedeflerin en üst seviyeden en alt seviyedeki iş gruplarına kadar kırılmasını/hizalanmasını hedefleyen süreç odaklı sistematik bir yaklaşımdır. En önemlisi bu stratejileri ve hedefleri gerçekleştirebilmek için somut bir yol haritası oluşturma sürecidir.

Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme Eğitimi ile KOBİ’lerde uzun, orta ve kısa vadeli strateji ve hedeflerin belirlenebilmesi, hedeflerin kırılması ve hizalanabilmesi, hedefler için yol haritası oluşturulabilmesi hedeflenmektedir.

 

Yer: Lüleburgaz

 

Eğitim Tarihi: 27-28 Mart 2023

 

Eğitmen: Halil Çetinay

 

Başvuru: Eğitim başvuruları  8 Mart 2023 tarihinde alınmaya başlanacak ve 24 Mart 2023 tarihi akşamına kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan dolana kadar alınacaktır. Eğitim kontenjanı 15 kişi olarak belirlenmiştir.

 

Katılımcı: Eğitimin hedef kitlesi firma sahipleri, Genel Müdürler, CEO, tüm direktörler ve müdürler olup, her firmadan bir katılımcı ile sınırlıdır.    

 

Sertifika: Trakya Verimlilik Platformu Eğitim Katılım Belgesi katılımcıların başvuru yaptıkları e-posta adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

 

Önemli Not: Eğitimlerimiz, Trakya Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), İmalat Sanayi’nde faaliyet gösteren KOBİ'lere yöneliktir. (Avrupa Birliği KOBİ tanımına göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 400 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.

 

Program

 

1.Gün

 

09:30 – 09:45        Tanışma

·         Açılış konuşması

·         Tanışma ve program hedeflerinin katılımcılara aktarılması

 

09:45 – 10:15        Yalın Düşünce

·         Amaç ve Üretkenlik

·         Yalın Düşünce

 

10:15 – 10:30                   Çay / Kahve Arası

 

10:30 – 11:15        Yönetim Türleri

·         Liderlik ve Vizyon

·         Yönetim Türleri

 

11:15 – 11:30                   Çay / Kahve Arası

 

11:30 – 12:30         Hoshin Kanri

·         Hoshin Kanri Nedir?

·         Hoshin Kanri Araçları

 

12:30 – 13:30                   Öğle Arası

 

13:30 – 14:00        Hoshin Kanri Metodu

·         Hoshin Kanri Süreçleri

·         Göstergelerin Tanımlanması ve Hedeflerin Belirlenmesi

 

14:00 – 14:15                   Çay / Kahve Arası

 

14:15 – 15:00        Hoshin Kanri Metodu

·         Strateji ve Hedef Belirleme Yaklaşımları

·         Strateji ve Hedeflerin Geliştirilmesi

 

15:00 – 15:15                   Çay / Kahve Arası

 

15:15 – 15:45        Hoshin Kanri Metodu

·         Strateji ve Hedefler ile Fonksiyonlar Arasındaki İlişki

·         Yönetim Göstergeleri (KMI’s)

 

15:45 – 16:00                   Çay / Kahve Arası

 

16:00 – 16:30        Hoshin Kanri Metodu

·         Strateji ve Hedefler ile Uyumlu Performans Göstergelerinin Geliştirilmesi

·         Strateji ve Hedefler ile Performans Göstergeleri, Performans Göstergeleri ile Fonksiyonlar Arasındaki İlişki

·         Uzun Vadeli Yönetim Felsefesi

 

2.Gün

 

09:30 – 10:15        Hoshin Kanri Metodu

·         X Matris

·         Üst Seviyedeki Strateji ve Hedeflerin Alt Seviyedeki İş Gruplarına Kadar Kırılması ve Hizalanması

·         Strateji ve Hedefleri Başarmak İçin Her Seviyede Somut Bir Yol Haritası Oluşturulması

 

10:15 – 10:30                   Çay / Kahve Arası

 

10:30 – 11:15        Hoshin Kanri Metodu

·         Örnek Vaka Çalışması ile Uygulama

 

11:15 – 11:30                   Çay / Kahve Arası

11:30 – 12:30        Hoshin Kanri Metodu

·         Örnek Vaka Çalışması ile Uygulama

 

12:30 – 13:30                   Öğle  Arası

 

13:30 – 14:00        Hoshin Kanri Metodu

·         Örnek Vaka Çalışması ile Uygulama

 

14:00 – 14:15                   Çay / Kahve Arası

 

14:15 – 15:00        Hoshin Kanri Metodu

·         Örnek Vaka Çalışması ile Uygulama

 

15:00 – 15:15                   Çay / Kahve Arası

 

15:15 – 15:45        Hoshin Kanri Metodu

·         Örnek Vaka Çalışması ile Uygulama

 

15:45 – 16:00                   Çay / Kahve Arası

 

16:00 – 16:30        Hoshin Kanri Metodu

·         Örnek Vaka Çalışması ile Uygulama

 

 


Eğitime başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ.

https://www.trakyaverimlilikplatformu.com.tr/stratejik-planlama-ve-hedef-belirleme-hoshin-kanri

Tweetle