ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi (2.Tekrar)

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi ile, KOBİ’lerin enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturacakları enerji yönetim programları ile enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Yer: Lüleburgaz

 

Eğitim Tarihi: 15-16-17 Mart 2023

 

Eğitmen: Celal Aşkaroğlu

 

Başvuru: Eğitim başvuruları 27 Şubat 2023 tarihinde alınmaya başlanacak ve 13 Mart 2023 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan dolana kadar alınacaktır.

 

Katılımcı: Eğitim kontenjanı 15 kişi olarak belirlenmiş olup, her firmadan bir katılımcı ile sınırlıdır.

                                              

Sertifika: Eğitimin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara “ISO 50001 Eğitim Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Katılımcı Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar, katılımcıların başvuru yaptıkları adreslerine gönderilecektir. Trakya Verimlilik Platformu Eğitim Katılım Belgesi ise katılımcıların başvuru yaptıkları e-posta adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

 

Önemli Not: Eğitimlerimiz, Trakya Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), İmalat Sanayi’nde faaliyet gösteren KOBİ'lere yöneliktir. (Avrupa Birliği KOBİ tanımına göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 400 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.)

 

Program

1.Gün

10:00 – 10:15                Tanışma

·         Açılış konuşması

·         Tanışma ve program hedeflerinin katılımcılara aktarılması

 

10:15 – 10:45                   Standart Maddeleri

·         Kapsam

·         Atıf yapılan standartlar

·         Terimler ve tarifler

 

10:45 – 11:00                   Çay / Kahve Arası

 

11:00 – 12:00                   Kuruluşun Bağlamı

·         Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

·         İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

·         Enerji yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

·         Enerji yönetim sistemi

 

12:00 – 13:00                   Öğle Yemeği ve Ara

 

13:00 – 14:15                   Liderlik

·         Liderlik ve taahhüt

·         Enerji politika

·         Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

 

14:15 – 14:30                   Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                   Planlama

·         Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

·         Amaçlar, Enerji hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

 

15:15 – 15:30                   Çay / Kahve Arası

 

15:30 – 16:30                   Planlama

·         Enerji gözden geçirmesi

·         Enerji performans göstergeleri

·         Enerji referans çizgisi

·         Enerji verilerinin toplanmasının planlaması

2.Gün

10:00 – 11:00                   Destek

·         Kaynaklar

·         Yeterlilik

·         Farkındalık

·         İletişim

·         Dokümante edilmiş bilgi

 

11:00– 11:15                    Çay / Kahve Arası

 

11:15– 12:00                    Operasyon

·         Operasyonel planlama ve kontrol

·         Tasarım

·         Tedarik

 

12:00 – 13:00                   Öğle Yemeği ve Ara

 

13:00 – 14:15                   Performans Değerlendirme

·         Enerji performansı ve EnYS’nin izlenmesi, ölçümü, analizi ve değerlendirmesi

Ø  Genel

Ø  Yasalar ve diğer şartlara uygun değerlendirilmesi

 

14:15 – 14:30                   Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                   Performans Değerlendirme

·         İç tetkik

·          Yönetimin gözden geçirmesi

 

İyileştirme

·         Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

·         Sürekli iyileştirme

 

3.Gün

10:00 – 11:00                   Tetkik

·         Tetkik tanımı

·         Tetkik kriterleri

·         Tetkik delili

·         Tetkik bulguları

·         Tetkik ekibi

·         Tetkik planı

·         Tetkike hazırlık

·         Tetkik soru listesi

·         Tetkik kayıtları

 

11:00 – 11:15                   Çay / Kahve Arası

 

11:15 – 12:00                   Pratik Çalışma

 

12:00 – 13:00                   Öğle Yemeği ve Ara

 

13:00 – 14:15                   Tetkik

·         Tetkik prensipleri

·         Tetkik çeşitleri

·         Tetkikin faydaları

·         Tetkik amacı

·         Tetkik kapsamı

·         Tetkik gerçekleştirme

 

14:15 – 14:30                   Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                   Pratik Çalışma

 

15:15 – 15:30                   Çay / Kahve Arası

 

15:30 – 16:30                   Başarı Sertifikası için Değerlendirme Sınavı 


Eğitime başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ.

https://www.trakyaverimlilikplatformu.com.tr/iso-50001-enerji-yonetim-sistemi-temel-egitimi-ve-ic-tetkik-egitimi-2tekrar

Tweetle