Güneş Enerjisi Sistemleri Eğitimi Programı (2. Tekrar)

KOBİ’lerin uygulayabileceği potansiyel güneş enerjisi yatırımları kapsamında; öncelikle güneş enerjisinden elektrik üretiminin çalışma prensibi, ülkemizde ve Dünya’da sektörün tarihi/gelişimi ve Türkiye’deki ilgili mevzuatlar ve teşviklerin anlatılması hedeflenmektedir. Eğitimin 2. bölümünde ise konular bir vaka çalışması ile desteklenecek olup, fikir aşamasından santral kabulüne ve santralin işletme dönemini de kapsayan tüm süreçler örnekler üzerinden detaylandırılacaktır.

 

Yer: Lüleburgaz

 

Eğitim Tarihi: 30 Mart 2023

 

Eğitmen: Alp OVADYA

 

Başvuru: Eğitim başvuruları  14 Mart 2023 tarihinde alınmaya başlanacak ve 28 Mart 2023 tarihi akşamına kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan dolana kadar alınacaktır.

 

Sertifika: Eğitime katılan katılımcılara, başvuru sırasında girdikleri e-posta adreslerine online sertifika gönderilecektir.  

 

Katılımcı: Eğitim kontenjanı 15 kişi olarak belirlenmiştir ve her firmadan bir katılımcı ile sınırlıdır. 

 

Önemli Not: Eğitimlerimiz, Trakya Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), İmalat Sanayi’nde faaliyet gösteren KOBİ'lere yöneliktir. (Avrupa Birliği KOBİ tanımına göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 400 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.)

 

 

 

 

Program

 

10:00 – 10:15                Tanışma

·         Açılış konuşması

·         Tanışma ve eğitim programının katılımcılara aktarılması

 

10:15 – 10:45                   Teknolojinin Tanıtımı, Sektörün Tarihi & Gelişimi

·         Fotovoltaik Teknolojisinin Tanıtımı

·         Fotovoltaik Sektörünün Dünya’da ve Ülkemizdeki Gelişimi

·         İklim Değişikliği ile Mücadelede Fotovoltaik Sektörünün Yeri

·         Soru & cevap

 

10:45 – 11:00                   Çay / Kahve Arası

 

11:00 – 12:00                   Ülkemizdeki Mevzuatlar ve Teşvikler

·         Güneş Enerjisinden Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında Alınması Gereken İzinler ve Tabi Olunan Mevzuatlar

•          Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin Özeti & Başvuru Metodları

•          Başvuru, Projelendirme & Kabul Süreçleri (İlgili Kurumlar ve Akış Şeması)

·         Güneş Enerjisinden Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Alınması

·         Soru & cevap

 

12:00 – 13:00                   Öğle Yemeği ve Ara

 

13:00 – 14:15                   Vaka Çalışması (1. Bölüm - Türkiye’de Çatı Üstü Kurulacak Bir Güneş Enerjisi Santralinin Fizibilite Çalışması)

·         Saha Keşfi Esnasında Dikkat Edilen Hususlar (Kontrol Listesi)

·         Kurulum Yapılacak Binanın 3B Modellenmesi

·         Santral Yerleşim Planının Hazırlanması ve Gölge Analizi

·         Ürün Seçimi ve Karşılaştırmalı Analiz Süreci

·         Simülasyon Çalışmasının Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi

•          Kayıp Diyagramları ve Sistem Performans Oranı

•          Kullanılan İklim Verileri

•          Duyarlılık Analizleri (P50-P75-P90)

·         Üretim-Tüketim Analizi

·         Yatırımın Finansal Modelinin Oluşturulması

•          Model Parametreleri ve Varsayımlar

•          İç Getiri Oranı, Geri Ödeme Süresi ve Net Bugünkü Değer Hesapları

•          Duyarlılık Analizleri

·         Soru & Cevap

 

14:15 – 14:30                   Çay / Kahve Arası

 

14:30 – 15:15                   Vaka Çalışması (2. Bölüm - Türkiye’de Çatı Üstü Kurulacak Bir Güneş Enerjisi Santralinin Bürokratik, Kurulum ve İşletme Süreçleri)

·         Bürokratik Süreçler

•          Tüm Sürecin Vaka Üzerinden Detaylandırılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

·         İhale Yönetimi / Tedarik ve Kurulum Süreçleri

•          Proje İhale Süreçlerinin Genel Anlatımı

•          Tedarikçi ve Uygulama Firmalarının Karşılaştırılması

•          Uygulama Esnasında Sahada Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar

•          İşveren Kabulü Süreçleri (Kontrol Listesi)

·         İşletme Süreçleri

•          Santral Performansının Takibi

•          Bakım & Onarım Gereklilikleri ve Zaman Çizelgesi

•          Mahsuplaşma & Fatura Kontrolü


Eğitime başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ.

https://www.trakyaverimlilikplatformu.com.tr/gunes-enerjisi-sistemleri-egitimi-programi-2-tekrar

Tweetle