Kişisel verilerin korunması eğitimi

1 - KVKK nedir ?

2 - KVKK neden ihtiyaç duyulmuştur ?

3 - KVKK kimleri kapsamaktadır ?

4 - Kişisel veri nedir ?

5 - Açık Rıza Nedir ?

6 - İşletmeler için Hukuki olarak dikkate alınması gerekenler

7 - Bilgi işlem birimi olarak dikkate alınması gerekenler

8 - Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler nelerdir? 9 - Kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir?

10 - Kimler VERBİS’e kayıt olmak zorundadır?

11 - Kanuna uyum süreci nasıl işlemektedir?

12 - Kişisel verilerin silinmesi / yok edilmesi / anonim hale getirilmesi nedir ?

13 - Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı nedir ?

Tweetle