SAYIN ÜYEMİZ

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat, her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmemeleri halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda günlük olarak hesaplanarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede; üyelerimizin kanunda belirtilen süreler içinde yıllık aidat ve munzam aidat borçlarını Odamız veznesine ya da aşağıdaki banka hesap numaraları verilen banka şubelerine en geç 30 HAZİRAN 2024 günü mesai saati sonuna kadar yatırması gerekmektedir.

5174 sayılı kanunun 77. maddesinde, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde kabul etmekte ve buna göre icra işlemlerinin yerine getirileceğini belirtmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 Ödemelerinizi;

  • Banka hesap numaralarına

Türkiye İş Bankası A.S. Lüleburgaz Sb. IBAN NO : TR05 0006 4000 0011 4203 2103 21

T.C.Ziraat Bankası A.S.Lüleburgaz Sb. IBAN No:TR65 0001 0001 0308 5706 3050 01

T.Halk Bankası A.S.Lüleburgaz Sb. IBAN NO:TR36 0001 2009 5530 0016 0000 45

Yapı Kredi Bankası A.S.Lüleburgaz Sb. IBAN NO: TR83 0006 7010 0000 0065 4052 19

NOT: Aidatlar ödenirken firmanın ünvanı,  Oda Sicil No ve ödemenin aidat ile ilgili olduğunun belirtilmesi önemle rica olunur.

Tweetle