Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

16 Nisan 2020 Perşembe – Saat: 14:00

Toplantı Katılım Adresi:
https://zoom.us/j/317264932…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Halk Sigorta - Ticari Alacak Sigortası Direktörü Ali Sertaç Canal’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde “Güncellenen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” sistemi anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

Toplantıya https://zoom.us/j/317264932…
linkinden katılabilirsiniz.

Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir?
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası;

KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alan, KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılayan bir sigorta sistemidir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden kimler faydalanabilir? Yıllık toplam cirosu 125 milyon TL’ye kadar olan tüm sektörlerdeki işletmeler kapsam dâhilindedir. Alacak sigortasının faydaları nelerdir?

KOBİ’yi ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur.
Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar.
Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların KOBİ’yi sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler.
Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.
İletişim: kobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 31

 

Tweetle