Süre Uzatım İşlemleri Hk.

 

Resmî Gazete Sayı : 30650
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VESUNUMUNA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ
MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/3)
MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Toptan satış belgeleri: 7.100,00-TL,
b) Perakende satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 370,00-TL,
2) İlçe merkezlerinde 250,00-TL,
3) Diğer mahallerde 90,00-TL,
c) Açık içki satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.530,00-TL,
2) Diğer mahallerde 590,00-TL,
ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.750,00-TL,
2) Diğer mahallerde 3.410,00-TL.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

**********************************************************
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI VE SUNUMU YAPAN ESNAF VE TACİRLERİMİZİN DİKKATİNE...
İş yerlerinde bu ürünlerin satışı ve sunumunu yapanların Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden almak zorunda oldukları; Toptan Satış Belgesi / Perakende Satış Belgesi / Açık İçki Satış Belgesi / Nargilelik TütünMamulü Sunum Belge bedelleri, Bugünkü Resmi Gazete’ de yayımlanan 2019 / 3 No’lu Tebliğde yer almaktadır.
Tebliğ gereği;
a) Toptan satış belgeleri: 7.100,00-TL,
b) Perakende satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyük şehir belediyesi sınırları içerisinde 370,00-TL,
2) İlçe merkezlerinde 250,00-TL,
3) Diğer mahallerde 90,00-TL,
c) Açık içki satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyük şehir belediyesi sınırları içerisinde 1.530,00-TL,
2) Diğer mahallerde 590,00-TL,
ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyük şehir belediyesi sınırları içerisinde 3.750,00-TL,
2) Diğer mahallerde 3.410,00-TL. dir.
Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


Bilgilerinize sunulur.

Tweetle